Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 19/04/2024

 • 02 03 20 21 32 33

  Giá trị Jackpot: 0 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0
  Giải nhất 0 10.000.000
  Giải nhì 0 300.000
  Giải ba 0 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 17/04/2024

 • 09 16 26 27 32 41

  Giá trị Jackpot: 25,900,366,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 25,900,366,000
  Giải nhất 36 10.000.000
  Giải nhì 1,717 300.000
  Giải ba 26,880 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 14/04/2024

 • 07 12 16 29 42 45

  Giá trị Jackpot: 23,427,026,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 23,427,026,500
  Giải nhất 33 10.000.000
  Giải nhì 1,453 300.000
  Giải ba 25,874 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 12/04/2024

 • 06 17 18 26 43 45

  Giá trị Jackpot: 21,014,657,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 21,014,657,500
  Giải nhất 32 10.000.000
  Giải nhì 1,615 300.000
  Giải ba 26,950 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 10/04/2024

 • 02 10 30 33 34 40

  Giá trị Jackpot: 18,500,289,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,500,289,500
  Giải nhất 37 10.000.000
  Giải nhì 1,527 300.000
  Giải ba 24,360 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 07/04/2024

 • 03 11 15 17 24 35

  Giá trị Jackpot: 15,945,247,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15,945,247,500
  Giải nhất 21 10.000.000
  Giải nhì 1,418 300.000
  Giải ba 23,190 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 05/04/2024

 • 14 18 22 29 36 37

  Giá trị Jackpot: 13,802,587,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13,802,587,000
  Giải nhất 34 10.000.000
  Giải nhì 1,258 300.000
  Giải ba 19,239 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 03/04/2024

 • 07 11 14 22 29 34

  Giá trị Jackpot: 7,857,866,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 2 7,857,866,500
  Giải nhất 29 10.000.000
  Giải nhì 1,660 300.000
  Giải ba 21,242 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 31/03/2024

 • 05 12 13 17 40 41

  Giá trị Jackpot: 13,833,689,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13,833,689,000
  Giải nhất 22 10.000.000
  Giải nhì 1,087 300.000
  Giải ba 18,134 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 29/03/2024

 • 04 07 25 34 35 38

  Giá trị Jackpot: 24,266,327,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 24,266,327,500
  Giải nhất 34 10.000.000
  Giải nhì 1,557 300.000
  Giải ba 24,993 30.000