Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 7 ngày 20/04/2024

 • 02 06 35 43 45 47 14

  Giá trị Jackpot 1: 41,561,844,600 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,325,342,950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 41,561,844,600
  Jackpot 2 | 0 3,325,342,950
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 670 500.000
  Giải ba 15,900 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 18/04/2024

 • 01 21 23 33 43 54 28

  Giá trị Jackpot 1: 38,633,758,050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,625,181,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38,633,758,050
  Jackpot 2 | 1 3,625,181,100
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 729 500.000
  Giải ba 14,634 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 16/04/2024

 • 03 05 32 40 46 50 37

  Giá trị Jackpot 1: 36,274,024,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,362,988,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36,274,024,650
  Jackpot 2 | 0 3,362,988,500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 741 500.000
  Giải ba 16,464 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 13/04/2024

 • 29 36 37 38 40 42 46

  Giá trị Jackpot 1: 33,007,128,150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,334,125,350 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33,007,128,150
  Jackpot 2 | 1 3,334,125,350
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 787 500.000
  Giải ba 16,665 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 11/04/2024

 • 03 06 15 25 33 43 55

  Giá trị Jackpot 1: 157,093,357,425 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 2,288,150,825 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 2 157,093,357,425
  Jackpot 2 | 2 2,288,150,825
  Giải nhất 103 40.000.000
  Giải nhì 4,108 500.000
  Giải ba 72,534 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 09/04/2024

 • 04 12 27 44 46 51 22

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 25,409,725,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 1 25,409,725,000
  Giải nhất 41 40.000.000
  Giải nhì 3,112 500.000
  Giải ba 69,136 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 06/04/2024

 • 09 13 20 30 39 54 23

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 67,784,892,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 1 67,784,892,000
  Giải nhất 47 40.000.000
  Giải nhì 3,272 500.000
  Giải ba 73,555 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 04/04/2024

 • 03 08 12 25 47 48 15

  Giá trị Jackpot 1: 337,543,447,350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 7,171,494,150 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 337,543,447,350
  Jackpot 2 | 0 7,171,494,150
  Giải nhất 32 40.000.000
  Giải nhì 3,348 500.000
  Giải ba 67,843 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 02/04/2024

 • 01 12 18 20 51 52 37

  Giá trị Jackpot 1: 317,948,300,400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,994,255,600 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 317,948,300,400
  Jackpot 2 | 0 4,994,255,600
  Giải nhất 43 40.000.000
  Giải nhì 3,182 500.000
  Giải ba 66,871 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 30/03/2024

 • 14 17 27 38 54 55 23

  Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 10,983,938,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 300,000,000,000
  Jackpot 2 | 2 10,983,938,000
  Giải nhất 31 40.000.000
  Giải nhì 2,901 500.000
  Giải ba 62,094 50.000